Home Remedies for Bedwetting

Home Remedies for Bedwetting

Home Remedies for Bedwetting is made in Marathi. In this video, parents will get an idea about How to Stop BedWetting with Home Remedies for Nocturnal Enuresis. Bedwetting problem in children can be solved without medicine. Here are 6 home remedies for Enuresis.

 

5 Easy Home Remedies for Bedwetting Solutions for Child below five years. This video shows How to Stop Bedwetting i.e. Nocturnal Enuresis in the kids. Parents will understand these home remedies can be used to solve the problem of bedwetting without medicine. Here are 5 home remedies for Enuresis. An initiative by Famous Pediatrician Dr Amol Annadate for Social Health Concerns!

  1. Limit tea, coffee after 6 p.m
  2. Limit water intake up to 250 ml after 6 p.m
  3. Awaken the child after 2 hours and make him pass urine.
  4. STAR TECHNIQUE
  5. Don’t scold the child and discuss too much with him about the problem Change the clothes, bedsheet without getting annoyed and involve him in this Contact your paediatrician if you don’t get results out of this for up to 6 months have Patience.

Read More Dr. Amol Annadate Articles

Home Remedies for Bedwetting
Home Remedies for Bedwetting

लहान मुलांमधील झोपेत अंथरून ओले करण्याच्या सवयीवर उपायांसाठी हा विडिओ बनवला आहे. या व्हिडिओमध्ये पालकांना न्युट्रनल एनरिसिससाठी घरगुती आणि साध्या उपायांसह बेडवेटिंग कसे थांबवायचे याबद्दल कल्पना मिळेल. मुलांमध्ये लघवीची समस्या औषधाशिवाय सोडवता येते. Enuresis साठी येथे 5 घरगुती आणि साधे उपाय देत आहोत. सामाजिक आरोग्य चिंतांसाठी डॉ. अमोल अन्नदाते यांनी हा पुढाकार घेतला आहे!

५ वर्षां पर्यंत उपचारांची गरज नाही, ५ वर्षांनंतर आठवड्यातून दोनदा सलग तीन महिने मुल ओले करत असेल तरच उपचारांची गरज आहे

  1. संध्याकाळी सहा नंतर चहा, कॉफी नको तसेच पाण्याचे प्रमाण या वेळेनंतर कमी
  2. रात्री झोपताना एक संकल्प करायचा – आज रात्री मी अंथरून कोरडे ठेवेन. नीट लक्ष दया – हे रेझोल्युशन
  3. आई – वडील झोपण्या अगोदर मुलाला झोपेतून उठवून लघवी करायला लावणे
  4. स्टार टेकनिक
  5. या बाबत मुलाला रागवू नका , सकाळी त्याला न रागावता बेडशीट बदला कपडे बदलणे , बेडशीट बदलणे यात न रागवता मुलाला सामील करून घ्या

Subscribe youtube channel of Dr. Amol Annadate to watch more videos on health.