मानसिक आरोग्याची स्वयंचाचणी

मानसिक आरोग्याची स्वयंचाचणी गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोनामुळे सर्वच व्यावसायिक क्षेत्र अनिश्चिततेचा सामना करत आहेत . त्यामुळे नैराश्येचे प्रमाण वाढले आहे. म्हणूनच प्रत्येकाला स्वतःची मानसिक चाचणी करून नैराश्याचे निदान करता यायला हवे  व गरज वाटल्यास मानसोपचारतज्ज्ञ – यासाठी पुढील प्रश्नावली वापरता येईल –

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

                                                            प्रश्न             कधीही नाही बरेच दिवस महिन्यातून अर्धे दिवस जवळपास प्रत्येक दिवस
कुठल्याही कामात / गोष्टीत फार रस न वाटणे किंवा आनंद न मिळणे.         २
  निराश वाटणे / उदास वाटणे.     
झोप लागण्यास वेळ लागणे / सतत झोपमोड होणे / खूप जास्त झोप येणे / सतत झोपावे वाटणे.
 थकलेले वाटणे / शरीरात उर्जा नसल्या सारखे वाटणे.
भूक नाहीशी होणे/ खूप खाणे.
स्वतः बद्दल कृतक भावना मनात येणे / वाईट वाटणे / स्वतः अपयशी असल्या सारखे वाटणे / कुटुंबाला आपल्यामुळे नुकसान / हिरमोड झाला असे वाटणे.
कामावर लक्ष केंद्रित न होणे / पेपर वाचणे / टीव्ही बघण्यासारख्या गोष्टी करताना ही लक्ष न लागणे.
 इतके हळू बोलणे की इतरांना नीट ऐकू येत नाही किंवा खूप मोठ्याने बोलणे व सतत इकडून तिकडे चकरा मारणे / नेहमीपेक्षा जास्त अस्वस्थ असणे.
आपण नसलेलो / मेलेलोच बरे असे विचार मनात येणे / स्वतःला इजा करणे / स्वतःला इजा करण्याची इच्छा होणे.

                                                                                                                                        +              +

Total Score Depression Severity
१-४ अगदी सुरुवातीचे थोडे नैराश्य – minimal depression
५-९ सौम्य नैराश्य – mild minimal depression
१०-१४ मध्यम नैराश्य – moderate depression
१५-१९  मध्यम स्वरूपाचे तीव्र नैराश्य – moderately severe depression
२०-२७ तीव्र नैराश्य – severe depression

वरील सुरुवातीचे नैराश्य असले तरी मानसोपचारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *