हात ऐवजी कोपराचा आणि करंगळीचा वापर करा

हात ऐवजी कोपराचा आणि करंगळीचा वापर करा मऊ लागले म्हणून कोपराने खणणे किंवा कोपरा पासून नमस्कार करणे म्हणी आपण नेहमी ऐकत आलो आहोत. पण कोरोनामुळे मात्र आता आपल्याला कोपराचा वापर अनिवार्य झाला आहे. जिथे जिथे शक्य आहे तिथे कोपराचा वापर करणे सुरु करावे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

हात ऐवजी कोपराचा आणि करंगळीचा वापर करा हात हे कोरोना आपल्या शरीरात प्रवेश करण्याचे मुख्य वाहन आहे. कोरोना फक्त कोरोना ग्रस्त व्यक्तीच्या संपर्कानेच येतो असे नाही. अनेक वस्तूंवर कोरोना तीन दिवसांपर्यंत राहतो. पुढील तीन दिवसात कोरोना ग्रस्त माणसाच्या संपर्कात आलेल्या वस्तूने ही हा पसरू शकतो. पण याला आपला हात लागला नाही तर धोका नाही. म्हणून दार उघडणे, लाईट चालू / बंद करणे, लिफ्ट चे बटन दाबणे, नळ चालू करण्यासाठी त्यातच शौचालयाचा नळ चालू / बंद करण्यासाठी , खुर्ची सरकवणे, टेबला वरील एखादी गोष्ट सरकवणे, फ्रीज उघडणे / बंद करणे  यासाठी  कोपराचा वापर केला जाऊ शकतो. याशिवाय दिवसभर निरीक्षण करून जिथे जथे कोपराचा वापर करणे शक्य आहे तिथे करणे सुरु करावे. घरी आल्यावर किंवा दिवसातून तीन चार वेळा वाइप्स वर हँड सॅनीटायझर टाकून, त्याने कोपरा स्वच्छ करून घ्यावा. कोपरा प्रमाणेच करंगळी आणि त्यातच जो हात आपण सहसा वापरत नाही त्या करंगळीचा वापर करायला शिकव. आपल्या नॉन – डॉमिनंट ( जो जास्त वापरात येत नाही असा ) हाताची करंगळी आणी चेहऱ्याचा सगळ्यात कमी संपर्क येतो. त्यामुळे दार दांड्याला पूर्ण हात लावून ओढ्ण्यापेक्षा जास्त वापरत नसलेल्या  करंगळीने ओढा. तसेच फोन ची बटनेची बटने दाबण्यासाठी  किंवा कोपराने चालू बंद करणे शक्य नाही अशी उंची वरची बटने या करंगळी ने दाबा. याने कुठे हात लागला तरी त्याचा चेहऱ्याशी संपर्क येणार नाही. वापरात नसलेल्या हाताची करंगळी वापरल्याने अजून एक फायदा होईल. याने तुमचा वापरात असलेल्या हाताच्या बाजूचा मेंदू सक्रिय होईल व याचे मानसिक पातळीवर फायदे असतात.  अर्थात कुठून ही आल्यावर आणि हात लागल्यावर हात मात्र पूर्ण धुवावे. हात ऐवजी कोपराचा आणि करंगळीचा वापर करा आपल्या नॉन – डॉमिनंट ( जो जास्त वापरात येत नाही असा ) हाताची करंगळी आणी चेहऱ्याचा सगळ्यात कमी संपर्क येतो. त्यामुळे दार दांड्याला पूर्ण हात लावून ओढ्ण्यापेक्षा जास्त वापरत नसलेल्या  करंगळीने ओढा. तसेच फोन ची बटनेची बटने दाबण्यासाठी  किंवा कोपराने चालू बंद करणे शक्य नाही अशी उंची वरची बटने या करंगळी ने दाबा. याने कुठे हात लागला तरी त्याचा चेहऱ्याशी संपर्क येणार नाही. वापरात नसलेल्या हाताची करंगळी वापरल्याने अजून एक फायदा होईल. याने तुमचा वापरात असलेल्या हाताच्या बाजूचा मेंदू सक्रिय होईल व याचे मानसिक पातळीवर फायदे असतात.  अर्थात कुठून ही आल्यावर आणि हात लागल्यावर हात मात्र पूर्ण धुवावे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता

One Reply to “हात ऐवजी कोपराचा आणि करंगळीचा वापर करा”

  1. Your invention to tackle this epidemic issue in regard with daily life pattern is commendable!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *